Ekostandardy w siedmiu krokach

krok 7:

DZIAŁANIA DLA ŚWIATA

motto:
To nie wstyd dbać o świat

Większość instytucji dbałość o świat sprowadza do realizacji własnej, pożytecznej misji. To naturalne. Zwykle nasze pomysły są nam najbliższe. Często jednak zapominamy o otoczeniu – czyli o szerszym świecie właśnie.

Dbając o kwestie środowiskowe, warto rozejrzeć się wokół i spróbować wyjść z naszą aktywnością na zewnątrz. Najprostsze działania dotyczyć mogą na przykład bezpośredniego sąsiedztwa urzędu gminy. Stosunkowo niskim nakładem środków możemy spróbować zazielenić skwer lub podwórko, posadzić krzewy niewymagające szczególnej pielęgnacji, a może nawet drzewo.

Urządzając zieleń wokół swojej siedziby, należy zadbać o zgodę administratora terenu. Przed posadzeniem roślin należy je odpowiednio rozplanować – pamiętając o tym, że urosną. Jeśli chcemy posadzić drzewa, wskazane jest przygotowanie szczegółowego planu – najlepiej na podstawie mapy uwzględniającej podziemne instalacje (tak by odległość posadzonego drzewa od tych instalacji była większa niż dwa metry). Zielony teren wokół naszej siedziby poprawi warunki pracy i korzystnie wpłynie na nasz wizerunek.

Można – i warto – podejmować również działania w dalszym otoczeniu. Zdarzają się już instytucje, które wzorem świadomie działających firm komercyjnych, wspierają działania dla środowiska realizowane przez pracowników w ramach wolontariatu. Działania te mogą dotyczyć np. uprzątnięcia zdewastowanego obszaru, pomocy w przygotowaniu terenu zielonego, zebrania i przekazania potrzebującym działającego sprzętu niepotrzebnego już w miejscu pracy.

  • Integracja w naturze

    Instytucje często organizują imprezy integracyjne dla personelu i współpracowników. Imprezy te nie muszą mieć charakteru konwencjonalnej wycieczki czy też plenerowych zabaw przeplatanych bankietowymi atrakcjami. Wyjazd w interesujący przyrodniczo obszar warto uzupełnić nie tylko o poznanie jego walorów (np. z przewodnikiem-przyrodnikiem), ale również o działania dla przyrody. W wersji najprostszej może to być sprzątnięcie odcinka szlaku, w bardziej zaawansowanej – prace przy czynnej ochronie przyrody, np. odkrzaczaniu zarastających rezerwatów, instalacji budek dla nietoperzy, budowy barier zapobiegających bezładnej i szkodliwej turystyce. Taka „integracja w naturze” jest nie tylko przygodą, ale również pożytecznym działaniem pozwalającym udoskonalić koordynację współpracy zespołu w nowych sytuacjach, a także wzmocnić poczucie wartości jego członków.