Dobre Przykłady

Lądek Zdrój

 

Dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju:
Gmina posiada kompostownię odpadów (działa od 1998 r.)
Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów (makulatura, szkło plastik, baterie, odpady ZSEE).

Dotychczasowa współpraca międzysektorowa (w tym z organizacjami ekologicznymi):
Gmina współpracuje z RZGW, DZMiUW, PZW, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Lasami Państwowymi.
Na terenie gminy działa PKE - Koło Doliny Białej Lądeckiej.

Dotychczasowe działania edukacyjne i promocyjne w tematach ekologicznych:
Gmina prowadzi przy współudziale ZBK oraz CKiR od roku szkolnego 2004/05 corocznie konkursy ekologiczne o nazwie Cik – CzyśCIK , obejmujące współzawodnictwo w selektywnej zbiórce surowców, konkursy na poezję, piosenkę, małą formę sceniczną o tematyce ekologicznej, konkursy plastyczne /fotograficzne. W ramach konkursu plastycznego wyłoniono logo EKOLĄDEK.
W Debatach Lądeckich (biuletyn samorządowy) zamieszczane są rozmaite artykuły o tematyce ekologicznej. Gmina dofinansowywała z GFOŚiGW działania edukacyjne innym jednostkom ( n.p. CKiR –zakup toreb ekologicznych z logo EKOLĄDEK ).