Ekostandardy w siedmiu krokach

krok 6:

USŁUGI

motto:
Myśl globalnie, zamawiaj lokalnie

Podobnie jak przy zakupie produktów – wybór usług w kompleksowy sposób tworzy ekologiczny ślad naszej działalności. Warto zatem zwracać uwagę na ekologiczny, społeczny i gospodarczy efekt zlecanych usług.

Różnica pomiędzy produktami i usługami polega na zasięgu oddziaływania. Poprzez kupowanie towarów wpływamy zwykle na odległe kraje. Oczywiście część usług, w tym realizowanych teleinformatycznie, oddala się od nas. Na razie jednak większość z nich realizowana jest blisko, w naszym otoczeniu. Zlecanie usług bliskim terytorialnie firmom czy osobom ma oczywiście również swój pozytywny ekologiczny efekt. Dzięki temu maleje obciążenie środowiska związane z transportem, wspieramy rozwój lokalnej gospodarki i – pośrednio – społeczności.

Warto też przyjrzeć się głębiej ekologicznemu oddziaływaniu zlecanych przez nas działań. I tu znowu zaletą staje się bliskość – sprawdzenie firmy będzie tym łatwiejsze, im jest ona mniej od nas odległa. Możemy przyjrzeć się, czy przedsiębiorstwa, którym zlecamy usługi, spełniają standardy środowiskowe. Wiele małych firm stosuje je intuicyjnie. Z kolei większe wprowadzają systemy zarządzania środowiskiem typu ISO 14000. Coraz częstsze są też systemy marketingowe odwołujące się do aspektów środowiskowych – zarówno lokalne, jak i o zasięgu ponadkrajowym (typu europejski znak ekologiczny „margaretka”).

Zawsze warto przyglądać się konkretnym efektom i zadawać pytania usługodawcom. Samo zadawanie pytań potrafi wywołać zmianę pozytywnie oddziałującą na środowisko. Pytajmy zatem: czy do transportu używa się niskoemisyjnych pojazdów, czy przy cateringu korzysta się z lokalnych, a jeszcze lepiej wytworzonych ekologicznie produktów? Czy przy drukach używa się papieru z recyklingu i nietoksycznych farb? Nie wstydźmy się pytać. Pytań może być wiele… i każde z nich jest na miejscu.

  • Lokalny catering

    Coraz częściej instytucje publiczne próbują wykorzystywać lokalnych dostawców żywności w organizowanych przez siebie działaniach. Zyskiem bywa w takim przypadku oszczędność finansowa, ale także długofalowy efekt wsparcia lokalnego rynku. Lokalny catering może również dodać kolorytu organizowanym przez nas spotkaniom. Dzięki historiom związanym z miejscowymi potrawami oraz ludziom, którzy przygotowując posiłki, mają pracę, nawet proste potrawy uzyskują wymiar działania dla dobra świata. By znaleźć lokalny catering, warto zapytać miejscowych. Czasem będzie to nowo powstała spółdzielnia socjalna serwująca lokalne specjały, czasem zadziwi nas bogactwem stołu koło gospodyń wiejskich, zdarzą się też dobrze działające lokalne restauracje, hotele i gościńce. Warto poszukiwać lokalności jak najbliższej źródła: osób, które gotują na miejscowych imprezach, produktów pochodzących z okolicy – często choć nie mają jeszcze atestów ekologicznych, są bardziej „eko” niż te dostępne w sklepach. Dzięki lokalnemu cateringowi możemy próbować chronić nie tylko środowisko, ale i świat lokalnych tradycji.