Dobre Przykłady

Prusice

 

Dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju:
Został zorganizowany wykład dla mieszkańców z tematu odnawialne źródła energii połączony z wyjazdem i możliwością obejrzenia instalacji na żywo.


Została zorganizowana wycieczka dla szkół do instytutu odnawialnych źródeł energii do Bielawy.
Corocznie Gmina jest współorganizatorem akcji sprzątania świata.

Dotychczasowe działania edukacyjne i promocyjne w tematach ekologicznych:
Szkolenie dla osób z terenu gminy Prusice na temat odnawialnych źródeł energii.
Wyjazd dzieci do instytutu odnawialnych źródeł energii do Bielawy.